waxing full body

Best Seller Waxing Service

Levenin Spa offers 20% off Waxing services below from 8am to 2pm every day, hurry up and book an appointment to apply the promotion

 
 

Waxing Nách

  • Thời gian: 15 phút
  • Chi phí: 150k/ lần.

Waxing có thể tẩy những sợi lông ngắn từ 1.5cm – 2cm và làm giảm việc cung cấp chất dinh dưỡng cho mầm nhú của lông khiến lông mọc lại sẽ thưa hơn, mềm hơn, có màu sắc nhạt hơn. Giúp lỗ chân lông se kít hơn, lông mọc lại chậm hơn so với thông thường, không bị lỗ chân lông to sau nhiều lần waxing, Waxing có thể được thực hiện trên nhiều vùng da kể cả vùng da nhạy cảm nhất mà không gây phản ứng phụ.

Book now : +84 794 510 520

Waxing Tay

  • Thời gian: 15 phút
  • Chi phí: 150k/ lần.

Waxing có thể tẩy những sợi lông ngắn từ 1.5cm – 2cm và làm giảm việc cung cấp chất dinh dưỡng cho mầm nhú của lông khiến lông mọc lại sẽ thưa hơn, mềm hơn, có màu sắc nhạt hơn. Giúp lỗ chân lông se kít hơn, lông mọc lại chậm hơn so với thông thường, không bị lỗ chân lông to sau nhiều lần waxing, Waxing có thể được thực hiện trên nhiều vùng da kể cả vùng da nhạy cảm nhất mà không gây phản ứng phụ.

Book now : +84 794 510 520

Waxing Chân

  • Thời gian: 15 phút
  • Chi phí: 150k/ lần.

Waxing có thể tẩy những sợi lông ngắn từ 1.5cm – 2cm và làm giảm việc cung cấp chất dinh dưỡng cho mầm nhú của lông khiến lông mọc lại sẽ thưa hơn, mềm hơn, có màu sắc nhạt hơn. Giúp lỗ chân lông se kít hơn, lông mọc lại chậm hơn so với thông thường, không bị lỗ chân lông to sau nhiều lần waxing, Waxing có thể được thực hiện trên nhiều vùng da kể cả vùng da nhạy cảm nhất mà không gây phản ứng phụ.

Book now : +84 794 510 520

Waxing Lưng

  • Thời gian: 15 phút
  • Chi phí: 150k/ lần.

Waxing có thể tẩy những sợi lông ngắn từ 1.5cm – 2cm và làm giảm việc cung cấp chất dinh dưỡng cho mầm nhú của lông khiến lông mọc lại sẽ thưa hơn, mềm hơn, có màu sắc nhạt hơn. Giúp lỗ chân lông se kít hơn, lông mọc lại chậm hơn so với thông thường, không bị lỗ chân lông to sau nhiều lần waxing, Waxing có thể được thực hiện trên nhiều vùng da kể cả vùng da nhạy cảm nhất mà không gây phản ứng phụ.

Book now : +84 794 510 520

Khách Hàng Trải Nghiệm Dịch Vụ

Rate this page